joi, 21 septembrie 2017

Lucruri bune, rele si indiferente

Tot ceea ce ne-a rămas de la Zenon, fondatorul de facto al stoicismului, sunt citările acestuia, în special de către adversarii ideologici contemporani sau ulteriori. Chiar și asa putem să înțelegem măreția gândirii acestuia și de ce școala, curentul filosofic stoic a traversat istoria omenirii modificându-o. Potrivit lui Stobaios ( Excerpte, II, p57, 18W) :
"Acestea sunt realitățile substanțiale, susține Zenon, anume lucrurile bune, cele rele și cele indiferente. Bune sunt cele precum ințelepciunea, cumpătarea, dreptatea , curajul și tot ceea ce este virtute sau participă la ea; iar cele rele sunt următoarele : lipsa de judecată, neinfranarea, nedreptatea, lașitatea și tot ce este rău sau participă la rău; indiferente sunt cele precum viata și moartea, gloria sau lipsa gloriei, suferința și plăcerea, bogăția și sărăcia, boala și sănătatea și cele asemenea."

Atât de multi susținători ai stoicismului declarativ, atât de putini stoici.

Virtus junxit, mors non separabit.


Everything that has left us from Zenon, the de facto founder of Stoicism, are the quotes, especially by contemporary or later ideological opponents. Even so we can understand the greatness of his thinking and why the School, the Stoic philosophical stream has traversed the history of mankind by modifying it. According to Stobaios (Excerpte, II, p57, 18W):
"These are the substantial realities, says Zenon, good things, bad things, and indifferent things. Good things are wisdom, temperance, righteousness, courage and all that is virtuous or participate in it, and the bad ones are the following:lack of judgment, lack of protection, injustice, lasity and all that is bad or participate in harm; indifference is the life and death, glory or lack of glory, suffering and pleasure, wealth and poverty, sickness and health, and the like. "


So many supporters of declarative stoicism, so few stoics.


Virtus junxit, mors non separabit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Unind puncte pe hârtia memoriei.

  Când ești in zona Varna este recomandabil sa vizitezi Balcicul. Un motiv ar fi ca in zona nu ai multe locuri demne de vizita (in afara ora...