miercuri, 20 septembrie 2017

Spiritul. Zeul. Templul

Epiphanios - Împotriva ereziilor, ( III,2,9,- DDG, pag 592,21) afirma cu tărie că :
"Stoicul Zenon din Kition spunea că zeilor nu trebuie să li se construiască templu, ci divinul trebuie păstrat doar în spirit,sau, mai curând, spiritul ar trebui considerat zeu; căci este nemuritor."

Cu siguranță că unui Creator de lumi nu poți să ii ridici un templu căci el este atât omniprezent, omipotent cât și transsubstantial. Fiecare un miracol incomprehensibil mintii umane. Templul însă este locul de retragere din lume al credinciosului, locul de organizare, în privat, a procesiunii și, mai ales, locul în care înțelepții pot aduce cunoaștere novicilor.
Într-o situație ideală templul Zeului ar fi peste tot și, în special, în tot. Până atunci însă Templu ajută.  Mai ales când Zeul pare să dispară din gândurile creatiilor lui.

Epiphanios - Against Heresies, (III, 2.9, - DDG, pp. 592.21) strongly affirmed that:
"Kition Stoic of Kition said that the gods should not be built a temple, but the divine should be kept only in spirit, or rather, the spirit should be considered a god, for it is immortal."


Certainly you can not raise a temple to a World Creator because he is so omnipresent, omnipotent as well as transsubstantial. Every miracle incomprehensible to the human mind. The temple, however, is the place of the believer's world retreat, the place of organization, privately, of the procession, and especially the place where wise men can bring knowledge to novices.

In an ideal situation God's temple would be everywhere and especially in everything. Until then, however, the Temple helps. Especially when the God seems to disappear from the thoughts of his creations.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Unind puncte pe hârtia memoriei.

  Când ești in zona Varna este recomandabil sa vizitezi Balcicul. Un motiv ar fi ca in zona nu ai multe locuri demne de vizita (in afara ora...