miercuri, 18 iunie 2014

Definind "generatia"

În opinia lui Mircea Vulcănescu, principalele accepţii ale cuvântului „generaţie”:

1)      în sens biologic, „cuvântul generaţie însemnează progenitură, adică: totalitatea descendenţilor imediaţi dintr-un autor comun”;

2)      în sens sociologic, „generația reprezintă un grup de oameni de aceeaşi vârstă. În opinia lui Vulcănescu, existența unei stratificări sociale după vârsta e firească, întrucât deosebirea de vârstă este cadrul cel mai general de condiţionare a deosebirilor de comportare a membrilor unei colectivităţi”;

3)      în sens statistic, „generația este echivalentul perioadei medii de reînnoire naturală a membrilor unui grup social, perioadei de regenerare a unui grup social”. Mircea Vulcănescu stabilește această perioadă „între 29 şi 33 de ani”;

4)      în sens istoric – „un grup de oameni a căror unitate şi semnificaţie socială vin dn faptul participării lor la un anumit eveniment istoric. Generaţia istorică – o încercare de a explica similitudinea stilului unei anumite vremi prin identitatea de vârstă a celor ce activează într-însa. Generaţia istorică e cea care umple cadrul făcut posibil şi determinat formal de generaţia statistică”;

5)      în sens psihilogic – „un grup de oameni cam de aceeaşi vârstă, care se simt solidari în manifestările lor sociale şi care atribuie această solidaritate apropierii lor de vârstă. Comunitatea psihologică rezultată din influența aceloraşi împrejurări asupra unor conştiinţe aflate în perioada de formaţie”. Pentru Mircea Vulcănescu, „omul e în aşa fel constituit, încât această conformaţie mintală a lui nu se consolidează, nu se osifică, într-un sens, decât către o anumită vârstă.  Este deci firesc ca vârsta, condiţie a fixării mentalităţii, să condiţioneze indirect gradul de înrâurire al unui eveniment istoric”;

6)      în sens cultural şi politic: „un grup de oameni ale căror manifestări sociale converg sau se aseamănă; care, adică, simt, cred, ştiu şi vor cam aceleaşi lucruri şi iau atitudini identice față de problemele similare. Conceptul spiritual general de generaţie postulează identitatea de fapt a reacţiilor spirituale şi politice ale tutulor oamenilor de aceeaşi vârstă, în realitate se observă că în toate timpurile şi în toate grupurile sociale coexistă poziţii spirituale şi atitudini politice diferite”;

7)      în sens economic: „un grup de oameni de aceeaşi vârstă care-l compun în special prin faptul încadrării sau neîncadrării lor în ierarhia socială existentă”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Unind puncte pe hârtia memoriei.

  Când ești in zona Varna este recomandabil sa vizitezi Balcicul. Un motiv ar fi ca in zona nu ai multe locuri demne de vizita (in afara ora...