joi, 18 februarie 2021

Trăirea vieții cu conștiința morții în Roma și Grecia antică

 

Trăirea vieții cu conștiința morții în Roma și Grecia antică
Eliza M. 

 

In lucrarea de față am încercat să descriu spațiul funerar, cu ritul aferent, apelând la poezie și ajutându-mă  de obiectele și monumentele funerare. Relația dintre om și divinitate este zugrăvită pe monumentele funerare atât la greci, cât și la romani. Prin intermediul lor, putem să participăm la ritualurile și credințele lor. Templele, lucrările de artă, erau închinate exclusiv divinităților. Prin prelungire, mormintele erau privite și ele ca edificii sacre. Prin intermediul inscripțiilor de pe morminte sau cu ajutorul unor stele, putem să intrăm in intimitatea religioasă a grecilor și romanilor.

Am ales să prezint întâi spațiul roman, pentru ca am vrut să scot în evidența dorința și teama romanilor de uitare, implicit, de ștergerea lor din istorie. Mausoleul lui Augustus este un exemplu în acest sens: locul ales în Câmpul lui Marte are  scopul de a fi reamintit de către soldații romani, în timp ce așteptau să fie primiți în oraș; dimensiunea Mausoleului se apropie de construcțiile destinate zeilor si, prin aceasta, se zărește dorința de a fi divinizat, de a căpăta un loc veșnic în memoria lumii.

Grecii urmează lecția dată de Homer: să profiți de ceea ce îți da prezentul, dar să trăiești nobil în prezent. Moartea nu aducea decât o existența fără amintiri, fără forța, o trăire ca o umbra, într-o lume a umbrelor. Această perspectiva a vieții l-a făcut pe grec să aspire la perfecțiune în timpul vieții. Grecul îi împrumută zeului, în reprezentările statuare ale zeilor, perfecțiunea corpului omenesc. Viața nu este banala, ea trebuie să fie trăită în înțelepciune. Dacă ne gândim la eroii greci, care nu erau nemuritori precum zeii, ci doar influențau viată oamenilor după moarte, putem să concluzionam ca grecii ne-au dat eroi pe care îi admiram și care ne influențează viața prin operele lor, fie ca vorbim de filosofie, poezie sau arta.

ROMA

“Spune-mi, fecioară, rostește, ce-înseamnă năvala spre fluviu,

Umbrele ce vor acestea? și din ce cauza tărmii

Unii îi lasă și alții cu vâsle-apa vanata-o matur?”

“Fiu din Anchises născut, a zeilor singura mlada,

Balta adâncă-a Cocytului vezi și-ale Styxului mlaștini,

Zeii pe-a cărui să jure se tem și să-nsele putere.

Toată aceasta ce vezi, e lipsită de groapa mulțime;

Charon luntrașul e-acela; cei duși peste mal, îngropați.

Nu-i peste tărmii permis fioroși și pe ape muginde-a-i

Trec înainte ca oasele lor s-odihnească-n lăcașuri.

Astfel o sută de ani rătăcesc, zboară-n jurul de țărmuri;

Numai atuncea primiți, ei revăd jinduitele smârcuri.”

(Publius Vergilius Maro, Eneida)

Romanii acordau o importantă deosebită înmormântării. Eneida lui Virgil, scrisă în vremea lui Augustus, este un exemplu în acest sens. Nimeni nu dorea să rătăcească o sută de ani.

Concepțiile romanilor despre lumea de dincolo au fost influențate atât de credințele etruscilor, cat și de cele ale grecilor. Ritualul îngropării este zugrăvit de Virgilius la înmormântarea lui Polydorus: “Deci îi gătim îngroparea lui Polydorus și multă / Strânge-se într-o movila țărâna;”

La romani se întâlnesc ambele practici de înmormântare, atât înhumarea, cât și incinerarea. Alegerea tine de preferința individuala sau de tradiție. Practicile sunt respectate și, prin acestea, este respectat cel decedat. Indiferent de modul de înmormântare, ritualul era același. Înainte de plecarea de acasă, familia spăla corpul și punea o ghirlanda de flori în jurul gatului și o moneda, cu care să-l plătească pe Charon.

 


https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=71681

Acum este momentul în care se face masca de ceară. O ramură de brad sau de cipressă era pusă la ușă, pentru a-i avertiza pe ceilalți că în casă este o persoană decedată, prin urmare casa este impură. Funeraliile începeau de la casa decedatului, de unde mortul era acompaniat de cortegiu (pompa funebris).

Theodor Mommsen ne descrie ritual funerar al romanilor, astfel: procesiunea era deschisă de bocitoare, muzicanți și dansatori. Unul era îmbrăcat și mascat precum defunctul si era urmat de ceilalți actori într-o procesiune a strămoșilor. O trăsătură semnificativă era parada cu măștile ancestorilor, făcute din ceara. Măștile erau ținute în cabinetele din atriumul caselor. Acești actori cu măști mergeau cu pompă și stăteau pe rostra în timpul ceremoniei elogiului. Măștile reprezentau genele și strămoșii decedatului, prin aceasta se arată moștenirea ereditară.https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547853

Pe lângă măști, actorii purtau și vesmintele oficiale, corespunzătoare, ale strămoșilor. Defunctul era așezat pe catafalcul acoperit cu paturi de purpură cusute cu fir de au și cu pânzeturi imaculate. Decedatul purta toate însemnele deținute  în viață și era înconjurat de armurile inamicilor uciși de el și de coroanele pe care le câștigase. In urma catafalcului mergeau îndoliații, toți în vesminte negre și fără podoabe. In acest fel ajungeau în for unde era depus corpul (sau o efigie de ceară a decedatului) pe Rostra, iar aici i se aducea o elegie.

Strămoșii coborau de pe care și se așezau pe scaune; cel mai apropiat membru din gintă urca pe tribuna Rostra, pentru a relata mulțimii adunate, numele și faptele fiecăruia dintre bărbații așezați în cerc și numele celui decedat. Persoana cea mai importantă din familie îi dădea ultimul sărut, îi închidea ochii si-l striga pe nume pe cel decedat, ca să confirme moartea (conclamatio).https://www.britishmuseum.org/collection/image/1506120001

După ceremonia din forum, corpul era purtat către situl de crematoriu. După ardere, rămășitele erau adunate și depozitate în mormânt.

Mircea Eliade ne prezintă cu ce se continuau riturile funerare în cultul regulat al “strămoșilor morții” sau Manilor. Două sărbători le erau consacrate: Parentalia, care se ținea în februarie și Lemuria în mai. De Parentalia, morții se întorceau pe pământ si se hrăneau cu ofranda de pe morminte. In timpul celor trei zile de Lemuria, morții se întorceau și vizitau casele urmașilor lor. Ca să nu răpească viii, capul familiei lua semințe de bob negru în gură, apoi, azvârlindu-le rostea formula de răscumpărare și făcând zgomot cu un obiect, repeta de nouă ori: ”mania  părinților mei, plecați!” 

Titus Livius- în descrierea ritului Devotio- povestește despre ofranda adusă Manilor, în care consulul Decius își  închina viața sa pentru victoria împotriva samniților. Transferul vieții celui sacrificat în folosul obținerii a ceva.

Virgilius -în descrierea înmormântării lui Polydores- descrie și el ritul pentru manii cărora le-au fost înălțate altare, împodobite cu bentițe vineții și chiparoși negri. Au turnat peste mormânt vase cu lapte călduț și potire cu sângele sfânt al jertfelor. După ce au închis sufletul în groapă, l-au strigat chemându-l pentru ultima dată.

Roma a fost confruntată de timpuriu cu lumea etruscă și a fost influențată de cultura lor. In ambele culturi, morții sunt purtați pe lumea cealaltă de Charon.  Spre deosebire de etrusci, unde Charon apare ca fiind înfiorător, imaginea lui Charon de pe monumentele funerare apare alături de alți demoni infernali, adeseori sunt înaripați, în mâini țin torțe sau ciocane, furci, briciuri cu care chinuie sufletele morților; la romani, Charon este prezent în imaginea lor, așa cum îl prezintă Virgiliu în Enea: un bătrân energic, cu haine zdrențuite, cu barbă lungă și ochi scăpărători.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charun_hammer_Cdm_Paris_2783.jpg#filehistory


 

 https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=39145

Cimitirele romane se aflau în afara orașului. Acest lucru îl aflăm de la Cicero care ne spune că este specificat în legea a X din legea celor 12 table: „o persoană decedat nu trebuie să fie îngropată înăuntrul orașului “ (De Legibus, 2,23:58).

Mormintele erau bine îngrijite și frumos construite, întrucât multă vreme a domnit credința ca în morminte locuiesc nu numai trupurile, ci și sufletele. Pe de altă parte, romanii voiau să nu fie uitați după moarte, așa ca au construit morminte care să fie văzute, adevărate monumente  de afișare și comunicare.

Dacă locul zeilor era în temple, romanii își  construiesc drum spre zeități, își  caută descendentă mitica. Traseul lui Augustus îl vedem portretizat în Enea ca o persoană religioasă care îndeplinește cu strictețe riturile religioasă, el nu uită să ia cu sine penatiile pe care le aduce din Troia în Latium. In Roma, geniul lui Augustus era cinstit alături de divinitățile familiale și casnice. Geniul era protectorul casei respective, iar geniul lui Augustus era protectorul întregului imperiu. Augustus urca pe scara zeificării, iar în anul 12, Augustus a luat titlul de pontifex maximus. El era suprema autoritate în chestiunile religioase controversate și păstrătorul tuturor rânduirilor preoțești. In timpul vieții lui, Augustus  a fost adorat ca zeu, geniul lui a intrat în rândul divinităților, iar după moartea să a fost declarat “divus” si în onoarea sa s-au ridicat doua monumente: Altarul păcii și statuia de la Prima Porta. 

In urma unei hotărâri a senatului, pe Câmpul lui Marte (Campus Martius), Augustus și-a construit mormântul din timpul vieții. In timpul republicii târzii, elitele romane construiau mormintele de a lungul drumurilor care intrau și ieșeau în oraș, dar nu pe câmpul lui Marte. Era un privilegiu care cerea consensul senatului.

Augustus a ales ca monument funerar un tumulus. Structura circulara a fost inspirată după tumulușii etrusci.https://whc.unesco.org/en/list/1158/

 Pe o baza rectangulara, o structura cilindrica ampla purta deasupra un tumulus plantat cu chiparoși. Corpul exterior avea un diametru de 85-87 de m și o înălțime de 12m.https://www.mausoleodiaugusto.it/en/timeline/

Fără inscripții și material care să ateste dată clara a construcții, data rămâne speculativa și nedecisă. (Stoetenius: el a construit mausoleul în anul 28 î.Ch; Virgil (Eneida) în timp ce scrie despre funeralii nepotului lui Augustus Marcelus în 23 î.CH).

Augustus nu doar și-a construit mausoleul, dar și-a scris și funeraliile. In testamentul lui apar instrucțiuni despre organizarea funeraliilor (Res Gestae Divi Augusti). Evenimentele haotice de la moartea lui Cezar a făcut ca elitele să-și lase instrucțiuni. Pe pilaștri de la intrare în mausoleu, au fost inscripționate în bronz realizările sale. Inscripția originala a dispărut, însă trei copii au fost găsite în Galatia și Anatolia, o versiune latina și una în greaca. In cele 38 de capitole, regăsim parcursul sau în politica, onorurile religioase și triumfurile speciale, dar și recunoașterea meritelor lui in războaie și în activitatea civila.

Pe 19 august 14.i Chr, Augustus, primul împărat roman, moare la Nola. Corpul său a fost adus la Roma cu mare procesiune și i-au fost aduse funus imperatorum. A avut dubla Laudatio, cel oficial îl rostește Tiberius, al doilea discurs este rostit de Drusus. După cremare, cenușa a fost pusă în Mausoleu.GRECIA

 

„Cinstirea-ngropăciunii Creon datu-i-a

Doar unuia din frați, dar puse opreliște

La-ngropăciunea celuilalt

..........................................

Fa dar ce vrei! Ca eu tot mi-l îngrop. Mi-i drag

Să mor cu sufletu-mpacat”

 Sofocle, Antigona

Cultul strămoșilor morți era considerat drept una dintre obligațiile religioase ale familiei, întrucât ei ii revenea sarcina de a avea grija de înmormântări; cu acest prilej, defunctul era aprovizionat cu tot ce se socotea necesar vieții de dincolo. Antigona îl va înmormânta pe Polinice în ciuda interdicției lui Creon întrucât legile divine sunt mai presus de porunca dată de Creon, chiar dacă încălcarea acestui edict ii va aduce moartea.

Stingerea familiei și lipsa urmașilor erau considerate o nenorocire, deoarece în felul acesta înceta grija fata de cei morți, ale căror spirite puteau tulbura pe toți concetățenii. Era inadmisibil să lași un cadavru neînmormântat, întrucât acesta pricinuia un rău întregului oraș. Dacă murea de moarte violentă, familiei ii revenea obligația răzbunării sângelui.

Religia dinaintea lui Homer ne înfățișează zeii ca fiind personificări ale puterilor naturii. Atmosfera religioasă iți da sentimentul ca întreaga natura e pătrunsă și acaparată de divin.

Pentru contemporanii lui Homer, zeii nu mai sunt ființe naturale, legate de anumite elemente fizice, ei sunt ființe în felul celor omenești, libere și care se amesteca în viața oamenilor. In privința vieții viitoare, grecii credeau ca  sufletul, după despărțirea de trup, se duce în împărăția lui Hades și a soției sale Persefona. Sufletul păstrează asemănarea cu trupul viu, dar fără consistenta, este asemenea unei umbre. Împărăția lui Hades este despărțită de lumea celor vii prin râul Acheron. Acolo, viața este trăită ca o umbra. Binele săvârșit pe pământ nu este răsplătit și răul nu este pedepsit. Cadavrele nu se înmormântează, ci se ard. Cinstirile funerare și incinerația sunt o condiție necesara pentru ca sufletul să ajungă în lumea de dincolo. Cu prilejul incinerării se aduceau sacrificii de animale.  Cât timp cadavrul nu este ars, sufletul rătăcește prin lume și n-are odihna. De aceea, pentru repaosul sufletelor, celor care nu puteau fi înmormântați, se înalță un cenotaph , care să servească ca lăcaș de cult.http://www.stoa.org/athens/sites/kerameikos/source/p16061.html

Amfora cu figuri negre. Cerberul cu doua capete este legat cu o sfoara de către Heracles. In planul doi se afla Hermes.

Moartea, în perioada de după Homer, este privită cu resemnare. Locuința morților este în imperiul umbrelor, stăpânita de Hades și Persefona. Marea lui poartă stă deschisă și odată intrat nu se mai poate ieși. Îngrozitorul Cerber este portar neîmblânzit.
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1893-0712-11

 La sfârșitul pământului să afla Câmpiile Elizee, unde oamenii favoriți ai zeilor duc o viața fericită. Împărăția lui Hades este despărțită de lumea celor vii de patru râuri, peste care sufletele sunt trecute de luntrașul Charon, căruia i se plătește un obol.

La Homer, riturile funerare sunt descrise cu prilejul funeraliilor lui Patrocle: arderea cadavrului pe rug, sacrificarea prizonierilor și a animalelor preferate, ridicarea unui mormânt. Moartea era pricina de impuritate. In general era interzisă îngroparea morților înlăuntrul terenurilor sacre. In 426-425, atenienii care administrau sanctuarul de la Delos au primit de la un oracol sfatul de a purifica întreaga insula. Ei au distrus toate mormintele care se mai aflau la Delos și au transportat materialul funerar recuperat, în insula Renea.

Fată de zei exista respect, încredere, simpatie și la final, teama. Așa putem explica antropomorfizarea, erau mai puternici, dar asemănători. Pe lângă zei mai existau oameni și eroi. O trăsătură esențială a eroilor este moartea lor, se disting de zei, întrucât nu sunt nemuritori, și se deosebesc de oameni, prin faptul ca ei acționează și după moarte. Acestor zei le închina un cult cu caracteristici bine definite: ruga, ofranda, sacrificiul, sărbătorile publice, jocurile.

Cetatea este cadrul vieții religioase, ești cetățean al cetății în măsura în care participi la credințele comune ale acesteia. Aceasta înseamnă ca viața religioasă ocupa un loc central pentru fiecare cetățean. Ei trebuiau să respecte ritualurile religioase și funerare.

Structura mormintelor de incinerație era o simpla groapa, săpată în pământ, in ea se pune urna funerara și  câteva vase, în chip de ofranda aduse mortului. Jumătate de groapa este umplută cu pământ, iar la suprafață se ridica o piatra de mormânt cu rol de stela, deseori însoțită de un vas de dimensiuni mari destinat să primească libațiile.

Marea amfora de la Diplyon. Pe gatul acestui vas de 1,5m, ceramistul grec a introdus o scena in care apare mortul pus pe un catafalc, înconjurat de persoane care-l jelesc.https://www.namuseum.gr/en/collection/geometriki-periodos-3/

Necropolele geometrice păstrează urma cultului funerar: în cimitirele atice, aproape de mormânt, se găsește cenușă sacrificiilor si marele vas de deasupra care servise libațiilor. Pe lângă acestea, o piatra mare înfiptă în groapa sau în apropierea ei, servește drept semn (sema). Printr-o evoluție ea va deveni stela funerara.https://www.namuseum.gr/en/collection/klasiki-periodos-2/

Acesta este un exemplu tipic de relief funerar atic. Tânăra moartă este așezată pe un scaun, odihnindu-si picioarele pe un taburet. Soțul ei ii oferă o cutie de bijuterii și privește la cea care nu mai este cu el. Conform inscripției numele ei este Hegeso. Arhitectura cu cei doi pilaștri sunt mărturie a originii ei nobile.

La început numele mortului era înscris pe blocul abia eboșat, apoi a devenit mult mai elaborat: stela bine tăiată, înaltă și îngustă, ușor piramidala, a început să fie înfiptă într-o baza mai larga. In Creta a apărut ideea împodobirii stelelor cu o reprezentare lucrată în adâncime si care prezinta structura unei povesti: femeie cu fusul, războinic înarmat. Muritorii erau reprezentați pe stele ca fiind asemeni zeilor, ușor idealizați.

In sec VI mormintele erau împodobite cu basoreliefuri cu chipul mortului.

Stela de mormânt realizata din marmura. Stela a fost așezată pe mormântul unui hoplit, Ariston, inscripție care apare la baza. Războinicul, complet echipat, înaintează cu lancea ridicata. Sculptorul, conform inscripției de pe partea inferioara a stelei, a fost Aristokles.https://www.namuseum.gr/en/collection/archaiki-periodos/

 (stela hoplitului Ariston), sau statui ronde bosse, ce constituie frumosul sir de kuroi funerari.https://www.namuseum.gr/en/collection/archaiki-periodos/

 Reprezentările de pe morminte nu sunt asemănătoare cu defunctul, portretul nu urmărește asemănarea, îl reprezintă pe defunct idealizat, în plina forță și frumusețe.  Artiștii greci acordau importanta simbolurilor reprezentate. Pe o stela din Laconia, (relieful de la Hrysafa)   o pereche decedată tronează pe un jilț, în spatele jilțului se ridica șarpele asociat cu divinitățile pământului. Apar și doua persoane care le aduc ofrande. Aceștia reprezintă copiii (reprezentarea este minuscula in raport cu cei decedați) care își cinstesc părinții pentru ca ei au devenit nemuritori, asemeni zeilor.


 

Artiștii greci și-au luat libertatea și au vindecat statuile de platfusul egiptean, le-a dat avânt, le-au ridicat la nivelul arhitecturii grecești, le-a dat nemurirea prin admirația celor ce aveau să vina.

Intr-o concluzie puternic subiectivă, pot spune că grecii au văzut nemuritorul in om atunci când l-au reprezentat, iar romanii l-au reprezentat ca să-l facă nemuritor; grecii au căutat universalul, romanii au căutat particularul, l-au individualizat prin trăsături reale; grecii au construit spatii de spectacol unde s-au născut: muzica, teatru, sportul; romanii au construit spatii de spectacol pentru aceleași arte, dar le-a adăugat un strop/”stropi” de violentă.

 

Bibliografie:

1.      Publius Vergilius Maro, Eneida, Institutul European, 1997

2.      Theodor M, Istoria romana, vol I, Ed Științifică și Enciclopedica, Buc, 1987 

3.      Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, vol.II, Ed. Științifică și Enciclopedica, Buc, 1986

4.      Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, vol.I, Ed. Științifică, Buc, 1991

5. Francois Chamoux, Civilizația greaca, vol I și vol II, Editura Meridiane, Buc, 1985

6. J.J.Winckelmann, Istoria artei antice, vol. I, Editura Meridiane, Buc, 1985

7. Sofocle, Antigona

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Unind puncte pe hârtia memoriei.

  Când ești in zona Varna este recomandabil sa vizitezi Balcicul. Un motiv ar fi ca in zona nu ai multe locuri demne de vizita (in afara ora...